​​5/20/2001

​​

           451 four hundred fifty-one 

           452 four hundred fifty-two 

           453 four hundred fifty-three 

           454 four hundred fifty-four 

           455 four hundred fifty-five 

           456 four hundred fifty-six

           457 four hundred fifty-seven

           458 four hundred fifty-eight

           459 four hundred fifty-nine

           460 four hundred sixty 

           461 four hundred sixty-one

           462 four hundred sixty-two

           463 four hundred sixty-three

           464 four hundred sixty-four

           465 four hundred sixty-five

           466 four hundred sixty-six

           467 four hundred sixty-seven

           468 four hundred sixty-eight

           469 four hundred sixty-nine

           470 four hundred seventy

           471 four hundred seventy-one

           472 four hundred seventy-two

           473 four hundred seventy-three

           474 four hundred seventy-four

           475 four hundred seventy-five

           476 four hundred seventy-six

           477 four hundred seventy-seven

           478 four hundred seventy-eight

           479 four hundred seventy-nine

           480 four hundred eighty

           481 four hundred eighty-one

           482 four hundred eighty-two

           483 four hundred eighty-three

           484 four hundred eighty-four

           485 four hundred eighty-five

           486 four hundred eighty-six

           487 four hundred eighty-seven

           488 four hundred eighty-eight

           489 four hundred eighty-nine

           490 four hundred ninety

           491 four hundred ninety-one

           492 four hundred ninety-two

           493 four hundred ninety-three

           494 four hundred ninety-four

           495 four hundred ninety-five

           496 four hundred ninety-six

           497 four hundred ninety-seven

           498 four hundred ninety-eight

           499 four hundred ninety-nine

           500 five hundred... 

Santiago Ascencio y Maria O Treminio

77


Memo

            1000  one thousand


            1500  one thousand five hundred


            2000  two thousand


            2500  two thousand five hundred


            3000  three thousand


            3500  three thousand five hundred


            4000  four thousand


            4500  four thousand five hundred


            5000  five thousand

77.00

Seventy-seven------------------------------------------------------------------------------------------

V

51    Fifty-one

52    fifty-two

53    fifty-three

54    fifty-four

55    fifty-five

56    fifty-six

57    fifty-seven

58    fifty-eight

59    fifty-nine

60    sixty

61    sixty-one

62    sixty-two

63    sixty-three

64    sixty-four

65    sixty-five

66    sixty-six

67    sixty-seven

68    sixty-eight

69    sixty-nine

70    seventy

71    seventy-one

72    seventy-two

73    seventy-three

74    seventy-four

75    seventy-five

76    seventy-six

77    seventy-seven

78    seventy-eight

79    seventy-nine

80    eighty

81    eighty-one

82    eighty-two

83    eighty-three

84    eighty-four

85    eighty-five

86    eighty-six

87    eighty-seven

88    eighty-eight

89    eighty-nine

90    ninety

91    ninety-one

92    ninety-two

93    ninety-three

94    ninety-four

95    ninety-five

96    ninety-six

97    ninety-seven

98    ninety-eight

99    ninety-nine

100  one hundred

Pagar al orden de

^

V

00


1    One

2    two

3    three

4    four

5    five

6    six

7    seven

8    eight

9    nine

10  ten

11  eleven

12  twelve

13  thirteen

14  fourteen

15  fifteen

16  sixteen

17  seventeen

18  eighteen

19  nineteen

20  twenty

21  twenty-one

22  twenty-two

23  twenty-three

24  twenty-four

25  twenty-five

26  twenty-six

27  twenty-seven

28  twenty-eight

29  twenty-nine

30  thirty

31  thirty-one

32  thirty-two

33  thirty-three

34  thirty-four

35  thirty-five

36  thirty-six

37  thirty-seven

38  thirty-eight

39  thirty-nine

40  forty

41  forty-one

42  forty-two

43  forty-three

44  forty-four

45  forty-five

46  forty-six

47  forty-seven

48  forty-eight

49  forty-nine

50  fifty

V

Date

          Firma de escritor de cheque

   251 two hundred fifty-one

   252 two hundred fifty-two

   253 two hundred fifty-three

   254 two hundred fifty-four

   255 two hundred fifty-five

   256 two hundred fifty-six

   257 two hundred fifty-seven

   258 two hundred fifty-eight

   259 two hundred fifty-nine

   260 two hundred sixty

   261 two hundred sixty-one

   262 two hundred sixty-two

   263 two hundred sixty-three

   264 two hundred sixty-four

   265 two hundred sixty-five

   266 two hundred sixty-six

   267 two hundred sixty-seven

   268 two hundred sixty-eight

   269 two hundred sixty-nine

   270 two hundred seventy

   271 two hundred seventy-one

   272 two hundred seventy-two

   273 two hundred seventy-three

   274 two hundred seventy-four

   275 two hundred seventy-five

   276 two hundred seventy-six

   227 two hundred twenty-seven

   278 two hundred seventy-eight

   279 two hundred senenty-nine

   280 two hundred eight

   281 two hundred eighty-one

   282 two hundred eighty-two

   283 two hundred eighty-three

   284 two hundred eighty-four

   285 two hundred eighty-five

   286 two hundred eighty-six

   287 two hundred eighty-seven

   288 two hundred eighty-eight

   289 two hundred eighty-nine

   290 two hundred ninety

   291 two hundred ninety-one

   292 two hundred ninety-two

   293 two hundred ninety-three

   294 two hundred ninety-four

   295 two hundred ninety-five

   296 two hundred ninety-six

   297 two hundred ninety-seven

   298 two hundred ninety-eight

   299 two hundred ninety-nine

   300 three hundred 

​​​​​​​​​Eascencio

​​Santiago Ascencio y Maria O Treminio

        200 two hundred

        201 two hundred one

        202 two hundred two

        203 two hundred three

        204 two hundred four

        205 two hundred five

        206 two hundred six

        207 two hundred seven

        208 two hundred eight

        209 two hundred nine

        210 two hundred ten

        211 two hundred eleven

        212 two hundred twelve

        213 two hundred thirteen

        214 two hundred fourteen

        215 two hundred fifteen

        216 two hundred sixteen

        217 two hundred seventeen

        218 two hundred eighteen

        219 two hundred nineteen

        220 two hundred twenty

        221 two hundred twenty-one

        222 two hundred twenty-two

        223 two hundred twenty-three

        224 two hundred twenty-four

        225 two hundred twenty-five

        226 two hundred twenty-six

        227 two hundred twenty-seven

        228 two hundred twenty-eight

        229 two hundred twenty-nine

        230 two hundred thirty

        231 two hundred thirty-one

        232 two hundred thirty-two

        233 two hundred thirty-three

        234 two hundred thirty-four

        235 two hundred thirty-five

        236 two hundred thirty-six

        237 two hundred thirty-seven

        238 two hundred thirty-eight

        239 two hundred thirty-nine

        240 two hundred forty

        241 two hundred forty-one

        242 two hundred forty-two

        243 two hundred forty-three

        244 two hundred forty-four

        245 two hundred forty-five

        246 two hundred forty-six

        247 two hundred forty-seven

        248 two hundred forty-eight

        249 two hundred forty-nine

        250 two hundred fifty

Eascencio

05/20/2001

77.77

​​

51    Fifty-one

52    fifty-two

53    fifty-three

54    fifty-four

55    fifty-five

56    fifty-six

57    fifty-seven

58    fifty-eight

59    fifty-nine

60    sixty

61    sixty-one

62    sixty-two

63    sixty-three

64    sixty-four

65    sixty-five

66    sixty-six

67    sixty-seven

68    sixty-eight

69    sixty-nine

70    seventy

71    seventy-one

72    seventy-two

73    seventy-three

74    seventy-four

75    seventy-five

76    seventy-six

77    seventy-seven

78    seventy-eight

79    seventy-nine

80    eighty

81    eighty-one

82    eighty-two

83    eighty-three

84    eighty-four

85    eighty-five

86    eighty-six

87    eighty-seven

88    eighty-eight

89    eighty-nine

90    ninety

91    ninety-one

92    ninety-two

93    ninety-three

94    ninety-four

95    ninety-five

96    ninety-six

97    ninety-seven

98    ninety-eight

99    ninety-nine

100  one hundred

Memo

Bienvenido

numeros en ingles para escribir cheques

Pay to the

​order of

​La palabra DOLLARS esta escrita en cada cheque

​​​​​​​​regalo

Dollars

La fecha

​​Regalo

Pay to the

​order of

$

​​​​​​Seventy-seven------------------------------------------------------------------------------------------

100  one hundred


200  two hundred


300  three hundred


400  four hundred


500  five hundred


600  six hundred


700  seven hundred


800  eight hundred


900  nine hundred

Dollars

$

^

Total en numeros

   100 One hundred

   101 one hundred and one

   101 one hundred one

      


   102 one hundred two

   103 one hundred three

   104 one hundred four

   105 one hundred five

   106 one hundred six

   107 one hundred seven

   108 one hundred eight

   109 one hundred nine

   110 one hundred ten

   111 one hundred eleven

   112 one hundred twelve

   113 one hundred thirteen

   114 one hundred fourteen

   115 one hundred fifteen

   116 one hundred sixteen

   117 one hundred seventeen

   118 one hundred eighteen

   119 one hundred nineteen

   120 one hundred twenty

   121 one hundred twenty-one

   122 one hundred twenty-two

   123 one hundred twenty-three

   124 one hundred twenty-four

   125 one hundred twenty-five

   126 one hundred twenty-six

   127 one hundred twenty-seven

   128 one hundred twenty-eight

   129 one hundred twenty-nine

   130 one hundred thirty

   131 one hundred thirty-one

   132 one hundred thirty-two

   133 one hundred thirty-three

   134 one hundred thirty-four

   135 one hundred thirty-five

   136 one hundred thirty-six

   137 one hundred thirty-seven

   138 one hundred thirty-eight

   139 one hundred thirty-nine

   140 one hundred forty

   141 one hundred forty-one

   142 one hundred forty-two

   143 one hundred forty-three

   144 one hundred forty-four

   145 one hundred forty-five

   146 one hundred forty-six

   147 one hundred forty-seven

   148 one hundred forty-eight

   149 one hundred forty-nine

   150 one hundred fifty

both ways are good and OK / correcto

 151 one hundred fifty-one

 152 one hundred fifty-two

 153 one hundred fifty-three

 154 one hundred fifty-four

 155 one hundred fifty-five

 156 one hundred fifty-six

 157 one hundred fifty-seven

 158 one hundred fifty-eight

 159 one hundred fifty-nine

 160 one hundred sixty

 161 one hundred sixty-one

 162 one hundred sixty-two

 163 one hundred sixty-three

 164 one hundred sixty-four

 165 one hundred sixty-five

 166 one hundred sixty-six

 167 one hundred sixty-seven

 168 one hundred sixty-eight

 169 one hundred sixty-nine

 170 one hundred seventy

 171 one hundred seventy-one

 172 one hundred seventy-two

 173 one hundred seventy-three

 174 one hundred seventy-four

 175 one hundred seventy-five

 176 one hundred seventy-six

 177 one hundred seventy-seven

 178 one hundred seventy-eight

 179 one hundred seventy-nine

 180 one hundred eighty

 181 one hundred eighty-one

 182 one hundred eighty-two

 183 one hundred eighty-three

 184 one hundred eighty-four

 185 one hundred eighty-five

 186 one hundred eighty-six

 187 one hundred eighty-seven

 188 one hundred eighty-eight

 189 one hundred eighty-nine

 190 one hundred ninety

 191 one hundred ninety-one

 192 one hundred ninety-two

 193 one hundred ninety-three

 194 one hundred ninety-four

 195 one hundred ninety-five

 196 one hundred ninety-six

 197 one hundred ninety-seven

 198 one hundred ninety-eight

 199 one hundred ninety-nine

 200 two hundred 

        300 three hundred

        301 three hundred one

        302 three hundred two

        303 three hundred three

        304 three hundred four

        305 three hundred five

        306 three hundred six

        307 three hundred seven

        308 three hundred eight

        309 three hundred nine

        310 three hundred ten

        311 three hundred eleven

        312 three hundred twelve

        313 three hundred thirteen

        314 three hundred fourteen

        315 three hundred fifteen

        316 three hundred sixteen

        317 three hundred seventeen

        318 three hundred eighteen

        319 three hundred nineteen

        320 three hundred twenty

        321 three hundred twenty-one

        322 three hundred twenty-two

        323 three hundred twenty-three

        324 three hundred twenty-four

        325 three hundred twenty-five

        326 three hundred twenty-six

        327 three hundred twenty-seven

        328 three hundred twenty-eight

        329 three hundred twenty-nine

        330 three hundred thirty

        331 three hundred thirty-one

        332 three hundred thirty-two

        333 three hundred thirty-three

        334 three hundred thirty-four

        335 three hundred thirty-five

        336 three hundred thirty-six

        337 three hundred thirty-seven

        338 three hundred thirty-eight

        339 three hundred thirty-nine

        340 three hundred forty

        341 three hundred forty-one

        342 three hundred forty-two

        343 three hundred forty-three

        344 three hundred forty-four

        345 three hundred forty-five

        346 three hundred forty-six

        347 three hundred forty-seven

        348 three hundred forty-eight

        349 three hundred forty-nine

        350 three hundred fifty        400 four hundred

        401 four hundred one

        402 four hundred two

        403 four hundred three

        404 four hundred four

        405 four hundred five

        406 four hundred six

        407 four hundred seven

        408 four hundred eight

        409 four hundred nine

        410 four hundred ten

        411 four hundred eleven

        412 four hundred twelve

        413 four hundred thirteen

        414 four hundred fourteen

        415 four hundred fifteen

        416 four hundred sixteen

        417 four hundred seventeen

        418 four hundred eighteen

        419 four hundred nineteen

        420 four hundred twenty

        421 four hundred twenty-one

        422 four hundred twenty-two

        423 four hundred twenty-three

        424 four hundred twenty-four

        425 four hundred twenty-five

        426 four hundred twenty-six

        427 four hundred twenty-seven

        428 four hundred twenty-eight

        429 four hundred twenty-nine

        430 four hundred thirty

        431 four hundred thirty-one

        432 four hundred thirty-two

        433 four hundred thirty-three

        434 four hundred thirty-four

        435 four hundred thirty-five

        436 four hundred thirty-six

        437 four hundred thirty-seven

        438 four hundred thirty-eight

        439 four hundred thirty-nine

        440 four hundred forty

        441 four hundred forty-one

        442 four hundred forty-two

        443 four hundred forty-three

        444 four hundred forty-four

        445 four hundred forty-five

        446 four hundred forty-six

        447 four hundred forty-seven

        448 four hundred forty-eight

        449 four hundred forty-nine

        450 four hundred fifty

         Total escrito en letras y centavos

          Nota opcional

1    One

2    two

3    three

4    four

5    five

6    six

7    seven

8    eight

9    nine

10  ten

11  eleven

12  twelve

13  thirteen

14  fourteen

15  fifteen

16  sixteen

17  seventeen

18  eighteen

19  nineteen

20  twenty

21  twenty-one

22  twenty-two

23  twenty-three

24  twenty-four

25  twenty-five

26  twenty-six

27  twenty-seven

28  twenty-eight

29  twenty-nine

30  thirty

31  thirty-one

32  thirty-two

33  thirty-three

34  thirty-four

35  thirty-five

36  thirty-six

37  thirty-seven

38  thirty-eight

39  thirty-nine

40  forty

41  forty-one

42  forty-two

43  forty-three

44  forty-four

45  forty-five

46  forty-six

47  forty-seven

48  forty-eight

49  forty-nine

50  fifty

paracheques.com © 2016  |  All Rights Reserved 7032096900

Date

    351 three hundred fifty-one

    352 three hundred fifty-two

    353 three hundred fifty-three

    354 three hundred fifty-four

    355 three hundred fifty-five

    356 three hundred fifty-six

    357 three hundred fifty-seven

    358 three hundred fifty-eight

    359 three hundred fifty-nine

    360 three hundred sixty

    361 three hundred sixty-one

    362 three hundred sixty-two

    363 three hundred sixty-three

    364 three hundred sixty-four

    365 three hundred sixty-five

    366 three hundred sixty-six

    367 three hundred sixty-seven

    368 three hundred sixty-eight

    369 three hundred sixty-nine

    370 three hundred seventy

    371 three hundred seventy-one

    372 three hundred seventy-two

    373 three hundred seventy-three

    374 three hundred seventy-four

    375 three hundred seventy-five

    376 three hundred seventy-six

    377 three hundred seventy-seven

    378 three hundred seventy-eight

    379 three hundred seventy-nine

    380 three hundred eighty

    381 three hundred eighty-one

    382 three hundred eighty-two

    383 three hundred eighty-three

    384 three hundred eighty-four

    385 three hundred eighty-five

    386 three hundred eighty-six

    387 three hundred eighty-seven

    388 three hundred eighty-eight

    389 three hundred eighty-nine

    390 three hundred ninety

    391 three hundred ninety-one

    392 three hundred ninety-two

    393 three hundred ninety-three

    394 three hundred ninety-four

    395 three hundred ninety-five

    396 three hundred ninety-six

    397 three hundred ninety-seven

    398 three hundred ninety-eight

    399 three hundred ninety-nine

    400 four hundred